Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący samorządu uczniowskiego:
Maja Makowska

Wiceprzewodniczący:
Patryk Okroj

oraz:

Bartosz Gnoza, Weronika Hass, Julia Lewandowska, Bartosz Majkowski, Ania Mendelewska, Julia Sporek, Maciej Rozenbangier, Jakub Stanisławczyk, Aleksander Urbański, Igor Wojciechowski