6.11.2015 odsłonięcie tablicy upamiętniającej działanie antykomunstycznych młodzieżowych organizacji.

W dniu 06-11-2015 o godz. 11:00 w obecności znakomitych gości odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej

działania antykomunstycznych młodzieżowych organizacji:

Bojowo - Dywersyjnej "Orlęta"

oraz

Sprzysiężenie Młodzieżowe.

 

"Mam szczerą wolę całym swoim życiem dążyć do ostatecznego zwycięstwa sił sprawiedliwości i niepodległości w Polsce. Tak mi dopomóż Bóg."

Przyrzeczenie "Orlęcia"

>>Fotogaleria<<

Zdjęcia: p.Marek Darul, Theodora Caprusu