Współpraca z Uniwersytetem Morskim

Zajęcia laboratoryjne z fizyki

 

14 listopada 2019r. Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. inż. Adam Charchalis i Pani mgr inż. Elżbieta Zaręba – Dyrektor II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przedmiotów ścisłych.
Porozumienie obejmuje organizację przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych i wykładów dla uczniów II LO.
Opiekę nad naszymi uczniami roztoczyła Pani mgr inż. Jolanta Kamińska – starszy wykładowca Uniwersytetu Morskiego. W tym roku szkolnym 2020/21 uczniowie klas matematyczno-fizycznych oraz grup realizujących rozszerzenie z fizyki mają już za sobą szereg wykładów i zajęć laboratoryjnych.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w profesjonalnych Pracowniach Fizycznych Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego.
 
Młodzi adepci fizyki dzięki „laborce” w takich warunkach mają szansę rozszerzać swoją wiedzę i skutecznie sprawdzać ją doświadczalnie, ale chyba też mają frajdę…

Zajecia

 Ewa Dulka