Nasi goście z Espoo

Dnia 10. października po raz pierwszy gościliśmy w naszej szkole fińską młodzież z opiekunami z Espoo. Wizyta miała na celu nawiązanie nowych znajomości oraz poznanie obu krajów.
Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze. Uczniowie przedstawili ciekawe prezentacje przybliżające nasze kraje, a następnie rozpoczęli dyskusje w grupach. Omawiano tematy dotyczące systemów edukacji, Unii Europejskiej, zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, kultury i zwyczajów, historii oraz ustrojów politycznych obu krajów.
Spotkanie zakończyło się niezwykle ciekawym podsumowaniem, wskazującym na podobieństwa i różnice między Polska i Finlandią.
IMG 5264
                                           >> zapraszamy do fotogalerii<<
Znaleźliśmy również czas na zaprezentowanie naszej szkoły i wspólny, tradycyjny poczęstunek. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 4 e i 4 d pod opieką S. Ładogórskiej i J. Pyzalskiej.
Dziekujemy za wsparcie finansowe Radzie Rodziców w tym wydarzeniu.