Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2020/2021

Samorząd uczniowski  II LO:

                                                                                   Przewodniczący samorządu uczniowskiego:

p.o. Jeremiasz Wojak 3b

oraz

Wiktoria Ambrożak 3w, Karol Eriksson 3b, Anna Łysoń 3b, Natalia Potrykus 3e4


Facebook

Zapraszamy do odwiedzin profilu Samorządu Uczniowskiego: