Współpraca

Współpraca

Nasi goście z Espoo

Dnia 10. października po raz pierwszy gościliśmy w naszej szkole fińską młodzież z opiekunami z Espoo. Wizyta miała na celu nawiązanie nowych znajomości oraz poznanie obu krajów.
Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze. Uczniowie przedstawili ciekawe prezentacje przybliżające nasze kraje, a następnie rozpoczęli dyskusje w grupach. Omawiano tematy dotyczące systemów edukacji, Unii Europejskiej, zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, kultury i zwyczajów, historii oraz ustrojów politycznych obu krajów.
Spotkanie zakończyło się niezwykle ciekawym podsumowaniem, wskazującym na podobieństwa i różnice między Polska i Finlandią.
IMG 5264
                                           >> zapraszamy do fotogalerii<<
Znaleźliśmy również czas na zaprezentowanie naszej szkoły i wspólny, tradycyjny poczęstunek. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 4 e i 4 d pod opieką S. Ładogórskiej i J. Pyzalskiej.
Dziekujemy za wsparcie finansowe Radzie Rodziców w tym wydarzeniu.
  

Współpraca z Uniwersytetem Morskim

Zajęcia laboratoryjne z fizyki

 

14 listopada 2019r. Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. inż. Adam Charchalis i Pani mgr inż. Elżbieta Zaręba – Dyrektor II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przedmiotów ścisłych.
Porozumienie obejmuje organizację przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych i wykładów dla uczniów II LO.
Opiekę nad naszymi uczniami roztoczyła Pani mgr inż. Jolanta Kamińska – starszy wykładowca Uniwersytetu Morskiego. W tym roku szkolnym 2020/21 uczniowie klas matematyczno-fizycznych oraz grup realizujących rozszerzenie z fizyki mają już za sobą szereg wykładów i zajęć laboratoryjnych.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się w profesjonalnych Pracowniach Fizycznych Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego.
 
Młodzi adepci fizyki dzięki „laborce” w takich warunkach mają szansę rozszerzać swoją wiedzę i skutecznie sprawdzać ją doświadczalnie, ale chyba też mają frajdę…

Zajecia

 Ewa Dulka

WSB w Gdyni Partnerem II LO

Pragniemy poinformować, iż Nasze Liceum zostało oficjalnym Partnerem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Umowa partnerska została podpisana dnia 8 października 2020 r. przez Panią Dyrektor Elżbietę Zarębę oraz Panią Kanclerz Katarzynę Litwin. W trakcie spotkania każda ze stron wyraziła gotowość do współpracy i wymiany doświadczeń międzyuczelnianych.

wasabi 

W trakcie spotkania obecni byli również reprezentanci obu Instytucji, Pani Prodziekan Maja Głuchowska - Wójcicka oraz Pani Magdalena Lipińska, Nauczyciel Języka Angielskiego.

WARSZTATY LABORATORYJNE Z CENTRUM CHEMII W MAŁEJ SKALI Z TORUNIA

Czy zajęcia z chemii mogą powodować szybsze bicie serca i to nie z powodu zbliżającego się sprawdzianu?

 
Zdecydowanie TAK, gdyż chemia doświadczalna jest emocjonująca i ciekawa. A na pewno w formie przedstawionej przez pana Łukasza Spornego i Piotra Wróblewskiego z Centrum Chemii w Malej Skali w Toruniu, którzy z ogromnym poczuciem humoru wprowadzili nas w magię przemian chemicznych, prób płomieniowych i reakcji charakterystycznych dla związków organicznych. Przekonali się o tym 04 lutego 2020r. uczniowie klas 1 i 3 realizujący chemię w zakresie rozszerzonym podczas zajęć laboratoryjnych. Po warsztatach uczniowie obejrzeli na auli pokaz efektownych doświadczeń chemicznych, w których sami brali czynny udział.
Panu Łukaszowi i Piotrowi  z CCH Małej Skali dziękujemy!!!
chemia
                                                                 >> więcej zdjęć <<

J.Sadowska, J.Helta


 

Warsztaty WSB Gdynia

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni, uczęszczający na zajęcia języka angielskiego ekonomicznego, wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni. Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2020 roku, a jego tematem były:
"Zawody przyszłości. Jak dostosować się do oczekiwań rynku pracy?"
20200130 100437 20200130 100447
Organizatorzy: M. Lipińska, S. Ładogórska

 

Umowa o wspólpracy

Miło nam poinformować o podpisaniu  w dniu 17.12.2019r.
umowy w sprawie o współpracy pomiędzy
Liceum w Drohobyczu (Ukraina, obwód lwowski)
a
II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im.Adama Mickiewicza w Gdyni

uk pl2


Umowa o wspólpracy pomiędzy WSAiB a II LO

Miło nam poinformować, że w dniu 26.11.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy:

Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego

WSAiB logo podstawowe

reprezentowaną

przez pana dr Pawła Chyca - dziekana Wydziału Prawa i Administracji

a

II Liceum Ogólnokształcącym im. A.Mickiewicza w Gdyni

 Logo IILO przezroczyste tło

reprezentowanego

przez panią Elżbietę Zarębę - dyrektora Szkoły

dotycząca 

"Współpracy dydaktycznej i objęcia patronatem klas prawniczych"

wsaib


Centrum Chemii w Małej Skali w ZSO Nr 2

1 kwietnia 2019 roku uczniowie klas 3GA i 3GB uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych Centrum Chemii w Małej Skali związanym z Wydziałem Chemii UMK w Toruniu. Uczniowie obejrzeli pokaz efektownych doświadczeń chemicznych, a następnie brali udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych, podczas których samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne. Zajęcia były niezwykle interesujące, inspirujące, pełne dobrego humoru oraz emocji, o czym najlepiej świadczą poniższe zdjęcia :)

Joanna Helta

ch2s


Haga - Erasmus +

Kolejna grupa uczniów z panią Anną Ćwiklińską-Rutką wróciła z Hagi, gdzie uczestniczyli w międzynarodowej wymianie w ramach programu Erasmus + "Postcards with stereotypes". Tym razem w projekcie wzięli udział uczniowie z Holandii, Rumunii, Rosji, Szkocji i Polski. Jak zawsze, każdego wieczoru każda grupa prezentowała swój kraj, jego tradycje, kulturę, historię oraz częstowała gości tradycyjnymi potrawami. Ponadto uczestniczyli w warsztatach na temat stereotypów, praw człowieka, odwiedzili Senat, Ministerstwo Spraw Społecznych, Urząd Miasta Hagi oraz House of Europe gdzie mieli niebywałą okazję uczestniczyć w debacie na temat współpracy w Unii Europejskiej oraz przyszłości Unii w kontekście Brexitu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. W debacie wzięli udział m. in. prof prawa europejskiego Jaap de Zwaan, doradca Jean-Claude Junkera, Said El Khadraoui, konsultantka WHO, Godelieve van Heteren i inne osoby związane z instytucjami UE.

50527370 2086888788037905 4580035257666895872 n
                                       >> Zapraszamy do fotorelacji <<

Ania Malek, Julia Kubik, Wiktoria Hass, Olek Zapała, Hubert Kabaciński, Tobiasz Stanisławczyk i Filip Lisiecki nawiązali nowe przyjaźni, pogłębili wiedzę dotyczącą UE, zwiedzili Hagę, Delft i Amsterdam, a przede wszystkim spędzili fantastyczny tydzień z rówieśnikami z różnych krajów Europy.


Wykład i zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UG

W dniu 11.01.2019r. uczniowie klasy biologiczno-chemicznej IIE, klasy IIW i IIIW uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Chemii UG pt."Właściwości fizykochemiczne związków chromu i manganu – kolorowa chemia" dr hab. Dagmary Jacewicz, profesora nadzwyczajnego. Na wykładzie uczniowie zapoznali się z właściwościami utleniająco-redukującymi oraz kwasowo-zasadowymi związków chromu i manganu.

Prezentacja2
                                         >> Zapraszamy do fotorelacji <<

Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych dotyczących związku chromu i manganu pod kierunkiem pracowników Wydziału oraz Pana dr Henryka Myszki. Samodzielnie wykonując doświadczenia chemiczne mogli m.in.zobaczyć  zależność zmian stopni utlenienia pierwiastków w zależności od środowiska. Widowiskowe były prezentowane pokazy m.in. lokomotywa i rozkład dichromianu (VI) potasu.

Pracownikom Wydziału serdecznie dziękujemy!

Jolanta Sadowska Joanna Helta