Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do liceum 2017/2018

 

Ankieta/Podanie kandydata do liceum

edit f2

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem 

rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr 2

na rok szkolny 2017/2018

 

Terminarz rekrutacji

 

 

Składanie dokumentów:

  • do klasy IA, IB, IC, ID, IE
  • do klasy I W – dwujęzycznej
    z j. francuskim

 

od 08 maja 2017r.

do 20 czerwca 2017r.

do 16 maja 2017r.


Test z języka francuskiego ustalony przez Ambasadę Francji w Polsce dla klas dwujęzycznych z językiem francuskim w Polsce30 maja 2017r.
godz. 9:00


Podanie do publicznej wiadomości wyników testu z j.francuskiego


08 czerwca 2017r.
godz. 12:00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017r.
do godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 28 czerwca 2017r.


do 29 czerwca 2017r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07 lipca 2017r.
do godz. 12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od 10 lipca 2017r.
od godz. 12:00

do 13 lipca 2017r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 lipca 2017r.
do godz. 12:00

Zapraszamy!


Gimnazjalisto ... rekrutacja do klasy I W - test z j.francuskiego

W dniu 30 maja br. o godz. 09:00 odbędzie się w budynku II LO przy ul. Wolności 22b

test z języka francuskiego

dla kandydatów do klasy I W.


Deklarację uczestnictwa w klasie dwujęzycznej należy złożyć w sekretariacie II LO do 16.05.2017.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym testem z języka francuskiego dla kandydatów do klasy I W oraz z podstawą programową z języka francuskiego, gdzie jest mowa o treściach oraz umiejętnościach, którymi ma wykazać się uczeń.


Przykładowy test

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w swojej konstrukcji oraz wymogach odpowiada mniej więcej poziomowi rozszerzonemu egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego.


Rekrutacja 2017/2018

 
Profile klas w roku szkolnym 2017/2018
profile
* kliknij profil klasy
piktogramy 500

 

Regulamin  rekrutacji 2017/2018

               logo paragraf
       

 

 

 

 

 


Klasa:


A obraz

Przeznaczona dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach, zgodnych z ich uzdolnieniami na UG ,PG, AM, AMW.
Zajęcia przygotowują do studiów medycznych oraz do studiowania na kierunkach ścisłych
i technicznych: matematyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, mechatronika.

Aa

   Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
chemia,
język angielski

matematyka,
chemia,
język angielski

międzyoddziałowe:
wos,
biologia,
geografia,
fizyka,
informatyka,
filozofia

języki obce:
francuski,
niemiecki

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<


 

 

 

 

 

 

B obraz

Patronat Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji (umowa podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni i Uniwersytetem Gdańskim). Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych również o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze Moot Court (symulacji rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkół średnich w Hadze. Przygotowanie do studiów prawniczych. Ten profil umożliwia również studiowanie na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Nauka dodatkowego przedmiotu: retoryka i filozofia wyposaży uczniów w umiejętności m.in. publicznych wystąpień, argumentowania.

   Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
historia,
język angielski

język polski,
historia,
język angielski

międzyoddziałowe:
geografia,
wos,
chemia,
biologia,
fizyka,
matematyka,
informatyka,
filozofia

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<

 

 

 

 

 

 

c obraz
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów
politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 

    Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
fizyka,
chemia,

język angielski,
matematyka,
fizyka

międzyoddziałowe:
geografia,
wos,
chemia,
biologia,
historia,
informatyka,
filozofia

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<


 

 

 

 

 

 

d obraz

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański.
Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich.
Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

     Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
     Przedmioty
     rozszerzone
Języki obce

język polski,
matematyka,
fizyka,
geografia,

język angielski,
matematyka,
geografia

międzyoddziałowe:
fizyka,
wos,
chemia,
biologia,
historia,
informatyka,
filozofia

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                   >> Powrót do klas <<

 

 

 

 

 

 

E obraz

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: Język łaciński oraz język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 

     Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej

      Przedmioty
     rozszerzone

  Języki obce

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

język angielski,
biologia,
chemia

międzyoddziałowe:
fizyka,
matematyka

język angielski,
język francuski,
język niemiecki

                                 >> Powrót do klas <<


 

 

 

 

 

 

w obraz

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim. Patronat Ambasady Francji. Trzy przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, chemia.Wymiana międzynarodowa z Francją, wymiana młodzieży licealnej z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, możliwość kontynuowania nauki we Francji. Możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która pozwala na uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Francji potwierdzającego znajomość języka francuskiego w stopniu zaawansowanym. Możliwość studiowania w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Współpraca z Uniwersytetem Haute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii w ramach której są organizowane dwa razy w roku staże pedagogiczne dla studentów belgijskich uczących języka francuskiego jako obcego oraz odbywa się wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus dla nauczycieli.

 

    Przedmioty wybrane
do punktacji rekrutacyjnej
      Przedmioty
     rozszerzone
  Języki obce

język polski,
matematyka,
geografia,
chemia

(obowiązuje test znajomości
języka francuskiego)

do wyboru dwa
przedmioty:
historia,
geografia,
chemia,
nauczane w j.francuski

międzyoddziałowej:
biologia,
wos,
matematyka,
informatyka,
filozofia,
język polski,
fizyka,
język angielski

język angielski,
język francuski

                                 >> Powrót do klas <<