Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja - dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni:

1. Wypełniona i podpisana ankieta (pobrana ze strony szkoły)

Ankieta
  >> Ankieta <<

2. Odpis aktu urodzenia (kserokopia)

3. Trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)

(zdjęcia legitymacyjne)

4.Karta zdrowia

Na każdym etapie rekrutacji

przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów !


.

Gimnazjalisto ... rekrutacja do klasy I W

Test z języka francuskiego !!!

W dniu 29 maja br. o godz. 09:00 odbędzie się w budynku II LO przy ul. Wolności 22b

test z języka francuskiego

dla kandydatów do klasy I W.


Wniosek rekrutacyjny do  klasy dwujęzycznej należy złożyć w sekretariacie II LO do 25.05.2018r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym testem z języka francuskiego dla kandydatów do klasy I W oraz z podstawą programową z języka francuskiego, gdzie jest mowa o treściach oraz umiejętnościach, którymi ma wykazać się uczeń.


Przykładowy test

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w swojej konstrukcji oraz wymogach odpowiada mniej więcej poziomowi rozszerzonemu egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego.


Rekrutacja 2018/2019

 
Profile klas w roku szkolnym 2018/2019
profile
* kliknij profil klasy
piktogramy 500
przedmioty
ulotka 2018 1
ulotka 2018 2

 

Regulamin  rekrutacji 2018/2019

  rek
       

 

 

 

 

 


Klasa:


A obraz

Przeznaczona dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach, zgodnych z ich uzdolnieniami na UG ,PG, AM, AMW.
Zajęcia przygotowują do studiów medycznych oraz do studiowania na kierunkach ścisłych
i technicznych: matematyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, mechatronika.

 

 


 

 

 

 

 

 

B obraz

Patronat Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji (umowa podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni i Uniwersytetem Gdańskim). Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki i filozofii. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych również o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze Moot Court (symulacji rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkół średnich w Hadze. Przygotowanie do studiów prawniczych. Ten profil umożliwia również studiowanie na kierunkach społeczno-ekonomicznych. Nauka dodatkowego przedmiotu: retoryka i filozofia wyposaży uczniów w umiejętności m.in. publicznych wystąpień, argumentowania.

 


 

 

 

 

 

 

c obraz
Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów
politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 

 


 

 

 

 

 

 

d obraz

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański.
Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich.
Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 


 

 

 

 

 

 

E obraz

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: Język łaciński oraz język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

 


 

 

 

 

 

 

w obraz

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim. Patronat Ambasady Francji. Trzy przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, chemia.Wymiana międzynarodowa z Francją, wymiana młodzieży licealnej z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, możliwość kontynuowania nauki we Francji. Możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która pozwala na uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Francji potwierdzającego znajomość języka francuskiego w stopniu zaawansowanym. Możliwość studiowania w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Współpraca z Uniwersytetem Haute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii w ramach której są organizowane dwa razy w roku staże pedagogiczne dla studentów belgijskich uczących języka francuskiego jako obcego oraz odbywa się wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus dla nauczycieli.