Szkolna Skarbnica Wiedzy

GODZINY OTWARCIA:

od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

Katalog on-line
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00

Pracownicy biblioteki:
mgr Aniceta Cichoszewska
mgr Alicja Wirska


Biblioteka szkolna stanowi centrum informacyjno-dydaktyczne szkoły.
Jej zbiory liczą ok. 25 tysięcy książek i broszur oraz 750 pozycji zbiorów audiowizualnych

 

 

Wśród książek znajdują się egzemplarze, które odzwierciedlają historię naszej placówki. Pochodzą ze zbiorów Gimnazjum i Liceum Męskiego i Żeńskiego, a ich rok wydania sięga końca XIX wieku. Zbiory Biblioteki zawierają również książki autorstwa nauczycieli naszego liceum: poezje, opracowania popularno-naukowe z zakresu historii oraz tomiki poezji uczniów. Ważną część naszych zbiorów stanowią materiały do nauki języka francuskiego. Stanowią one bazę naukową dla istniejących od 1998 roku klas dwujęzycznych z wykładowym językiem francuskim oraz dla nauczycieli uczących w tych klasach.W latach 1996 / 98 przeprowadzono komputeryzację biblioteki. Obecnie komputerowa baza danych zawiera wszystkie zbiory biblioteki, a w rejestrze czytelników znajdują się wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.Program biblioteczny MOL-OPTIVUM udostępnia poprzez Internet katalog naszych zbiorów oraz osobiste konta czytelników. Biblioteka posiada czytelnię przeznaczoną do cichej pracy własnej oraz pomieszczeniem z czterema stanowiskami internetowymi umożliwiającymi  stały dostęp uczniów do Internetu w godzinach pracy biblioteki.

Biblioteka szkolna prowadzi także  działalność związaną z poszerzaniem wiedzy oraz  wykorzystaniem elektronicznych źródeł w procesie samokształcenia  i zdobywania informacji. Prowadzone są lekcje biblioteczne związane z edukacja czytelniczą i medialną, wystawy okolicznościowe, konkursy, wycieczki. Od lat współpracujemy z  Biblioteką Naukową w Gdyni.

Biblioteka szkolna jest otwarta na potrzeby i oczekiwania swoich użytkowników. Zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły.