Erasmus+

 PL Finansowane przez Unię Europejską POS

W 2023r. nasza szkoła otrzymała decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku projekt krótkoterminowego KA122-SCH w konkursie 2022 (runda 2).
,,Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-podniesienie kompetencji językowych nauczycieli Dwójki".

Realizacja projektu umożliwi pracownikom naszej szkoły podniesienie kompetencji językowych oraz zwiększy ich kompetencje dydaktyczno - wychowawcze.

Pozwoli to na unowocześnienie programów nauczania, zwłaszcza w zakresie języków obcych, uaktualnienie wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod nauczania i metod wykorzystujących TIK. Poza tym na promowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności wśród naszych uczniów.

Podczas realizacji projektu 19 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach językowych, językowo-metodycznych oraz specjalistycznych.

Nasz pobyt podczas szkoleń nie ograniczy się jedynie do udziału w kursach. Planujemy maksymalnie wykorzystać ten czas,w tym celu interesują nas wizyty w lokalnych szkołach średnich. Ich celem będzie przyjrzenie się sposobom zarządzania placówką, pracy nauczycieli i metodom nauczania.

ERASMUS Mobilność Erasmus barcelona Język hiszpański
2  cypr0
malta 10  IMG 20231109 WA0001
IMG 20231109 WA0003 1 MALTA
MALTA 1  erasmus stba