Rada Rodziców

Rada Rodziców dziękuję serdecznie darczyńcom i jednocześnie informuje o pozyskaniu sponsorów , dzięki którym dokonano zakupu :
  • zniczy na obchody grudniowe, w których tradycyjnie uczniowie naszego Liceum biorą udział,
  • odtwarzaczy niezbędnych do przeprowadzenia matury z języka obcego,
  • sprzętu i urządzeń do radiowęzła o wartości ok 4.000,00 zł,
a także o wpłacie dodatkowej darowizny finansowej w kwocie 10.000,00zł

W załączeniu:

zestawienie wydatków RR do 19 grudnia 2023

zestawienie wpłat na 19 grudnia 2023 

 Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024r. o godzinie 19.00 w sali nr 10