Rada Rodziców

Rada Rodziców informuje , że w styczniu 2024r. dokonała następujących wydatków :

1.udzielono pomocy socjalnej dla uczniów w łącznej kwocie 1.078.00 zł ;
2.uiszczono kwotę 598,63 zł z tytułu dzierżawy kserokopiarek;
3.przeznaczono kwotę 480 zł na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów  zorganizowanych przez Fundację Przytulny Domek;
4.zakupiono środki higieniczne na wyposażenie :Różowych skrzyneczek  za kwotę 145,15 zł;
5. uiszczono kwotę 2.507,750 zł (łącznie) za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym (UKS Dwójki);
6. uiszczono kwotę  676,50 zł za wykup licencji niezbędnych programów komputerowych , z których korzysta Szkoła;
7. pokrycie kosztów poczęstunku z okazji Dnia Prawnika w wysokości 195,60 zł;
8 .dofinansowanie w kwocie 1.500,00 zł wymiany uczniów naszej szkoły do Rygi
9. wypłata 20 procent ze składek RR na wniosek klasy w wysokości 500,00 zł
>> Zestawienie wpłat na Radę Rodziców na dzień 31.01.2024r. <<