Rada Rodziców w lutym 2024r.

Rada Rodziców informuje, że w lutym 2024r.:

  • dokonała zakupu odtwarzaczy CD niezbędnych do przeprowadzenia matur językowych dla tegorocznych oraz przyszłych maturzystów za łączną kwotę 3284 zł ( koszt 1 odtwarzacza ok. 410 zł- cena podana jest szacunkowo , bowiem część udało się nam kupić taniej , a pozostałe drożej); 

Szkole zostało przekazanych 12 urządzeń, z czego zakup 6 odtwarzaczy został pokryty ze składek Rady Rodziców, środki na zakup kolejnych 4 pochodziły od sponsorów (rodziców z naszego Liceum) i 2 zostały przekazane w formie darowizny przez sponsora (rodzica z naszego Liceum);

  • dofinansowała konkursu( geograficzny) GEODAY w kwocie 1.200 zł;
  • pokryła koszty związane z dzierżawą ksero  w kwocie 670,36 zł;
  • udzieliła wsparcia finansowego dla uczniów w kwocie 826 zł;
  • pokryła koszty  symbolicznego poczęstunku dla przedstawicieli Parlamentu Europejskiego , którzy prowadzili zajęcia z uczniami oraz zakupu wiązanek kwiatów  w związku z udziałem uczniów w uroczystościach Zaślubin z Morzem w Pucku , Obchodów Morza w Gdyni w kwocie 520 zł.

Łączna kwota wydatków : 6.500,36 zł

Wpłaty w klasach w roku szkolnym 2023/2024:

  •  od 1 września 2023roku ( stan na 29.02.2024r.)  >> wpłaty <<
Informacja dodatkowa:

Zebranie Rady Rodziców 27 marca 2024r. godz. 18.00 w sali nr 10