ZAJĘCIA BIOTECH WEEK

W dniu 23 września 2022 uczniowie klasy biologiczno-chemicznej 3E uczestniczyli w zajęciach na Miedzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii.

Składały się one z części wykładowej dotyczącej tematyki związanej z Wirusami i Laboratorium Biochemika oraz  Laboratorium Biotechnologa. 

page

Zajęcia umożliwiły nam praktyczne poznanie pracy laboratoryjnej, zastosowanie, zasady prowadzenia hodowli i morfologię różnych rodzajów bakterii oraz organizmów eukariotycznych. Samodzielnie wykonywali posiewy na podłożu stałym i płynnym i przygotowywali preparaty, które obserwowali pod mikroskopem. 
Jolanta Sadowska