Wydarzenia Grudniowe na Wybrzeżu - Apel

Szkoła żyła dzisiaj upamiętnieniem rocznic grudniowych... tych trudnych, krwawych, bolesnych. Tym razem, dzięki esejowi naszego historyka, dr Macieja Żakiewicza, na którym oparty został scenariusz uroczystości uczniowie mieli możliwość zmierzenia się z próbą zrozumienia drogi jaką pokonała Polska od roku 1968 do czasów obecnych.

13grudnia
>> Zapraszamy do fotogalerii <<

Montaż słowno-muzyczno-wizualny przygotowała pani Anna Ćwiklińska Rutka, a wykonali Miłosz Berent oraz zespół Sekunda.
Cisza, która panowała podczas trzech odsłon uroczystości dowodzi, że dotarliśmy do wyobraźni młodzieży i należy mieć nadzieję, że do serc.
Nauczyciele wyszli z auli wzruszeni...